บ้านและสวนไอเดียเเต่งบ้าน

ไอเดียบ้านไทยใต้ถุนสูงตกแต่งด้วยฝา ในฮาวาย

บ้านใต้ถุนสูง ที่มีแนวคิดการออกแบบประยุกต์จากบ้านไทยพื้นถิ่น ซึ่งเน้นยกใต้ถุนให้สูงโปร่ง เพื่อการใช้งานอเนกประสงค์ และเพื่อการหมุนเวียนของลมธรรมชาติที่ดี ช่วยให้บ้านเย็นสบาย โดยมีการใช้วัสดุก่อสร้างที่หลากหลายทั้งไม้ ปูน และ เหล็ก รวมถึงปรับดีไซน์ให้ทันสมัยและเข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำแนวคิดใต้ถุนไปประยุกต์ใช้กับบ้านสมัยใหม่ ที่มีพื้นที่ธรรมชาติสำหรับปลูกบ้านและต้องการบ้านที่อยู่ได้เย็นสบายในทุกฤดูกาล

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Back to top button